Archive

Posts Tagged ‘RCC’

BOĊĊA ĦDURA!

May 15, 2016 1 comment

bitch

Aħna tal-Mazzun għalhekk nirrabbjaw għall-PL għaliex meta dan jipprova joffri l-id tal-ħbiberija lill-PN u dawn dejjem jigmuhielu u jobzqulu fuqha. 

Tiftakru meta bagħtu lil Tonio Borġ fl-UE u ħadd ma riedu, u l-PL ħadmu għalih biex jintgħażel?

L-istess għamlu l-PN għal Toni Abela u qed jheddu li jagħmlu l-istess lil Leo Brincat!

Tifkaru meta l-PL ħadem id f’id mal-PN dwar il-gwerra li kien hemm fil-Libja?

Ħadem mal-PL f’xi ħaġa l-PN?

U  żgur li le. Anzi kienu, għadhom u jibqgħu jtellfu kemm jifilħu; u aktar ma’ l-PL jikseb suċċessi ekonomiċi, aktar se jtellfu għaliex għandhom għira bażwija li dan il-Partit ta’ l-Injoranti, pastażi u baxxi qed jagħmel suċċess aktar mill-avukati, tobba u negozjanti tagħhom.

L-għan waħdieni tan-nies li qed imexxu l-PN illum hu, li b’xi mod iwaqqgħu l-PL, ħa jerġgħu jitilgħu u parasiti bħal Ann Fenech, RCC, DCG u r-raġel tagħha, Peter Fenech, Stefano Mallia, Georg Sapiano u l-Boċċa jerġgħu jibdew jerdgħu l-mijiet t’eluf ta’ ewros waqt li l-gvern tagħhom jgħakkes lill-poplu b’kontijiet tad-dawl u l-ilma jibqgħu jogħlew u jibqgħu jħaxxnu bwiet min kien iġib il-fjuwil; b’proġetti mimlija korruzzjoni bħal ta’ Mater Dei u l-Power Stejxin ġdida li għamlu; ħalli l-ħbieb tal-ħbieb ikomplu jiffuxxnaw u jistgħanew.

Read more…

Advertisements

MINTOFF IS-SEKULARI

August 24, 2012 2 comments

Mintoff jibqa’ jissemma’ għax kixef il-fatt li l-Knisja ma kienx moħħha fil-ġustizzja ma’ min hu fqir, iżda li żżomm idejn fuq il-poter li kellha fuq moħħ il-fidili tagħha.

Aħna mhux se noqgħodu ngħidu jekk Mintoff kienx salvatur jew xitan. Il-fatt li nies bħall-Eddie Fenech Adami u Lawrence Gonzi tant iddemoniżżawh u issa għarfu kemm ħalla mpatt posittiv huwa biżżejjed biex juri li ħafna mill-ispin kontra Mintoff kien partiġġjan.

Mhux qed ngħidu li Mintoff ma’ kienx stinat u awtokratiku. Xejn minn dan, iżda meta l-PL iggverna bil-maġġoranza tas-siġġijiet ma kienx qed jagħmel xi ħaġa aktar differenti milli Lawrence Gonzi qed jagħmel bħalissa. Mintoff kien qed jimxi mal-liġi anke jekk din ma’ kenitx ġusta.

Read more…

Żammit Dimech – Kummiedjant Prim

May 15, 2012 Leave a comment

X’ħasibna dan Żammit Dimech, idjoti?

Ħaseb li ma nafux li Richard Cachia Caruana għandu suite fil-Westin li jużaha kull meta jiġi Malta biex jilqa’ lil DCG, lil Andrew Borġ Cardona, Loo Bondi, Dun Joe Borġ u dawk kollha li jduru miegħu u jagħmlu dak li jgħidu, biex jagħtihom struzzjonijiet lil min se jkissru u jeqirdu bil-pinna velenuża tagħhom?

Read more…

Il-Gran Alla RCC!

May 8, 2012 8 comments

X’ma jogħrokx idejh RCC li jgħid hu jseħħ!

Richard Cachia Caruana ilu jag]milha ta’ persuna misterjuża u li taħdem minn wara l-kwinti minn meta qala’ daqqa ta’ sikkina fl-Imdina u telgħu lil Żeppi l-Ħafi bħala xhud wara li Fenech Adami tah maħfra presidenzjali. Tinsewx li dan Żeppi l-Ħafi kien u baqa’ kriminal tal-karriera li ġie protett mill-gvern ta’ Fenech Adami biex jikxef min ipprova joqtol lil Cachia Caruana li sal-lum għadu ma nqabad ħadd. Dan ifisser li Żeppi l-Ħafi ngħata maħfra għal xejn!

Read more…

[WATCH] Franco Debono – ‘The people want their country back’ – maltatoday.com.mt

March 21, 2012 Leave a comment

Debono makes another attack on Cachia Caruana – timesofmalta.com

March 14, 2012 Leave a comment

Debono blasts Cachia Caruana – timesofmalta.com

March 8, 2012 Leave a comment

Debono blasts Cachia Caruana – timesofmalta.com.

Nota tal-Mazzun: Kif jgħidu l-Ingliżi: “It’s not over yet!”

%d bloggers like this: