Archive

Posts Tagged ‘Lawrence Gonzi’

Alfred Mifsud – opportunist prim ieħor?

June 20, 2016 1 comment
Mifsud

Lanqas Dr. Scicluna mhu jaqbel mal-kariga ta’ Mifsud  bħala l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali

 

Aħna tal-Mazzun ivvotajna u dejjem appoġġjajna lill-PL għaliex il-PN qażżuna sal-ponta ta’ mneħirna bl-arja, prepotenza, korruzzjoni u nepotiżmu li wrew matul it-tmexxija tagħhom. Dawn saru insapportabbli fl-aħħar ħames b’Gonzi juri kemm hu mexxej dgħajjef u kemm tilef il-kontroll ta’ ministri bħall-Austin Gatt u Tonio Fenech, u Richard Cachia Caruana li prattikament kien imexxi il-partit minn wara l-kwinti.

Għalhekk ma rridux li l-PL jaqa’ fl-istess nassa tal-PN, u meta kellu kwistjonijiet li ma qbilniex magħhom bħal ta’ Konrad Mizzi u Joe Bannister aħna m’għamilniex bħal dawk li huma totalment mogħmija bil-partit u skużajnieħ. Aħna ikkritikajna u nkomplu nikkritikaw għax iridu li l-PL jerġa jitla’. Għalhekk nibqgħu nsostnu li l-involviment ta’ Konrad Mizzi fit-trusts tal-Panama u r-renju ta’ Bannister fl-MFSA li milli jidher ħadd ma jista’ għalih qed jagħmlu ħsara lill-partit.

Agħar minn hekk, hija l-ħsara li dawn qed jagħmlu lill-industrija mportanti tas-servizzi finanzarji li tirrikjedi mmaniġġjar strett u ‘l bogħod mill-inqas diċerija ta’ korruzzjoni fiskali. 

Sfortunatament, jidher ċar li Joseph Muscat lest li jkompli jsawwat lil din l-industrija bl-għażla ta’ Alfred Mifsud bħala l-gvernatur tal-Bank Ċentrali.  Read more…

Advertisements

The Untouchables

May 29, 2016 1 comment
Avukati

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonniċi mdawwar b’skoss ilpup Nazzjonalisti fosthom Ġorġ Hyzler li kien Ministru Nazzjonalist

Imma kemm jitkaża tal-PN!

Tkażaw għax Glenn Bedingfield qal il-fatti – li l-Imħallef Schembri Orland kienet ħarġet mal-PN darbtejn u ma telgħatx. Qal li din tant żewġ siġġijiet lill-PN wara li l-Kummissjoni Elettorali magħżula minn Lawrence Gonzi u l-PN għamlu żball, u biex iż-żball jiġi rranġat, l-Imħallef Schembri Orland tat żewġ siġġijiet lill-PN u ħolqot inġustizzja akbar għaliex in-numru ta’ voti li ġab il-PL ma jirriflettix in-numru ta’ siġġijiet li ngħataw.

U ppretendew li l-PL ma jappellax meta biex issir il-ġustizzja magħhom saret inġustizzja akbar mal-PL.

U x’ħarġu jgħidu dawk iċ-ċorma Nazzjonalisti ndannati tal-Kamra ta’ l-Avukati li issa nqattgħatilhom iż-żejża u għandhom xeba’ ħdura akbar kontra l-PL?

Ħarġu jgħidu li Glenn Bedingfield ma’ missux ikkritika l-imħallef.

Read more…

Ħames Snin Jiddeċiedu Ħames Minuti, sur Prim Ministru!

March 6, 2013 Leave a comment
Lawrence Gonzi Kate Gonzi gozo 2013

F’Għawdex Gonzi qal li ħames sekondi jiddeċiedu x’jiġri għall-ħames snin u bħas-soltu ma kienx korrett għax di’darba min se jivvota se jkun qed jgħid li l-ħames snin tiegħu se jiddeċiedu azzjoni ta’ ħames sekondi li għandha tkun votazzjoni kontra l-falliment tiegħu u tal-partit li mexxa.

Wara li qagħadt jokrob li ma setax jagħmel aktar milli seta’ għall-pajjiz, il-Prim Ministru ħareġ bil-ġojjel li “Ħames minuti jiddeċiedu ħames snin!”, izda aħna tal-Mazzun qlibniha u ridna ngħidulu li ħames snin se jiddeċiedu ħames minuti di’d-darba għax jaf li n-nies xebgħu minnu.

Xebgħu mill-wegħdi fiergħa.

Xebgħu mill-gideb.

Xebgħu mill-arja zejda tal-Ministri Nazzjonalisti.

Xebgħu li ħadd mill-kabinett ma jieħu risponsabilita’ tal-ħnizrijiet li ilhom isiru egħxieren ta’ snin.

Xebgħu jħallsu tariffi tad-dawl għoljin m’għola s-sema għax xeba’ galloppini Nazzjonalisti tħallew jerdgħu l-miljuni ta’ ewros minn fuq l-Enemalta u x-xiri taz-zejt.

Xebgħu jisimgħu lil Lou Bondi, Norman Vella u Peppi Azzopardi jaqbzu għall-gvern fuq ix-xandir ta’ l-istat.

Read more…

ĦDURA NAZZJONALISTA

March 3, 2013 Leave a comment
Joanne Cassar

Nispera li kif jitla’ l-Gvern Laburista jwaqqa’ l-każ li għamel il-gvern kontra Joanne Cassar forsi tibda’ tgħix ftit bi kwietha.

Minflok, jopponu d-dħul tad-divorzju minkejja li jafu kemm hawn nies u tfal qed ibatu minħabba t-tkissir bejn il-familji, u dan l-aħħar ħlief ħdura personali kontra esponenti Laburisti ma rajniex f’din il-kampanja.

Minbarra hekk, rajna lil Gonzi jiffoka fuq it-tiben f’għajn ħaddieħor mingħajr ma jinduna bit-travu f’għajnu u bil-protezzjoni li dejjem offra lill-ministri bħal Austin Gatt u Tonio Fenech li ġew implikati f’diversi episodji ta’ korruzzjoni.

Mingħajr dubju, l-akbar att ta’  ħdura Nazzjonalista kien l-appell ripetut li għamel il-Gvern Nazzjonalista’ kontra li tiżżewweġ Joanne Cassar, persuna transgender li rat martirju sħiħ għaliex minkejja li rebħet id-dritt legali li tiżżewweġ, il-Gvern Nazzjonalista baqa’ jappella b’riżultat li nefqet eluf kbar t’ewros u telaqha l-għarus.

Imbagħad, bil-wiċċ tost kollu, f’Għargħur Gonzi jiġi jgħid li jrid jirranġa kollox għal min hu transgender u minkejja t-talbiet ta’ diversi għaqdiet u l-Alternattiva Demokrattika, ma rtirax l-appell tal-Gvern tiegħu kontra Joanne Cassar.

U biex tgħaxxaqha, Joanne qalet li dejjem kienet Nazzjonalista, imma ovvjament minħabba n-natura tagħha, il-PN kasbruha, ma tawx kasha u pprovaw kemm jifilħu jagħmlulha ħajjitha aktar diffiċli milli kienet.

Gonzi huwa ipokrita mill-iprem li m’għamel xejn ħlief ħsara lil persuna li biżżejjed rat mid-Dinja minflok ma pprova jgħinha.

Imbagħad għandu l-wiċċ li jiftaħar li hu Nisrani!

PN BLA KREDIBILITA’ FIL-QASAM TA’ L-ENERĠIJA.

January 11, 2013 Leave a comment

alternative-energy-sources

Jekk Lawrence Gonzi dejjem kellu f’moħħu li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għalfejn kellu jistenna lill-Labour joħorġu bil-pjan tagħhom?

Din mistoqsija tassew relevanti li turi zewġ affarijiet: li n-Nazzjonalisti qatt ma kellhom idea kif setgħu jraħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jew li sempliċiment ma riedux.

L-aħħar alternattiva mhiex realistika għaliex li kieku l-PN seta’ jraħħas fl-aħħar baġit kien iraħħas.

Read more…

Il-Labour jispara missila nuklejari lejn il-PN!

January 10, 2013 Leave a comment
Power-stejxin li wara 23 sena għadda ma' tħallsitx!

Għaliex il-PN ma nvestewx f’power-stejxin li taħdem bil-gass mill-ewwel mhux nefqu dawk il-flus kollha u ma solvewx il-krizi ta’ l-enerġija li ġabu fuq dan il-pajjiz huma stess?

Il-PN ilhom imħawdin, izda l-pjan dwar it-traħħis tal-kontijiet ta’ l-elettriku tahom knock-out u ħallihom jaqdu qishom kelb qed jipprova jaqbad denbu u qatt ma jirnexxielu.

Meta Konrad Mizzi ħareġ bil-pjan, ftit wara smajna lil Tonio Fenech jgħid li dan ma jafx x’inhu jgħid imbagħad spiċċa miegħu fuq it-TVM u malajr urieħ kemm verament jaf x’inhu jgħid. Imbagħad ħarġu l-MHRA u l-MEA li QATT ma kienu xi allejati tal-Partit Laburista magħmula minn skoss Nazzjonalisti li ġieli dehru ma’ Fenech Adami u Gonzi fil-midja; u ħaġa ta’ l-iskantament tgħidx kemm faħħru l-pjan tal-Labour.

Read more…

Mintoff u l-Egħdewwa Tiegħu

August 26, 2012 1 comment

Ma kien hemmx dubju li Mintoff kien ħaqqu funeral statali. Il-bini tal-welfare state u t-twaqqif ta’ kumpaniji kummerċjali bħall-Airmalta, s-Sea Malta, il-Mid-Med u ħafna oħrajn li l-PN irnexxielu biss iżarma, huma xiehda biżżejjed ta’ dan.

Il-ħsieb xellugi u soċjalista ta’ għinuna li min kien żgħir u fqir li qatt ma sabu lill-PN tas-sittinijiet biex isostnuhom kienet pedina importanti biex Mintoff iwaqqaf soċjeta aktar ġusta u ta’ mogħdrija, minkejja l-ftaħir tal-PN li kien Partit Demokristjan u għalhekk suppost mexa fuq prinċipji Kristjani li għallem Kristu.

Read more…

%d bloggers like this: