Archive

Posts Tagged ‘Beppe Fenech Adami’

Aħna Mzazen?

May 4, 2016 2 comments

gullible

Kulħadd jitnejjek bina!

Min għalihom li kulħadd mazzun u jibla’ kollox.

Minn naħa għandna lil Simon Busuttil b’żewġ deputati mexxejja mċappsin bil-korruzzjoni ferm agħar minn Konrad Mizzi, li jrid ibellgħaħielna li Beppe bena l-Palazz mingħajr l-għajnuna ta’ missieru u l-partit; u lil Demarco li ħaseb li n-nies kollha boloħ u li se jemmnuħ li ma’ ħasibx li għandu jħallas lil Sladden wara 7 snin għax-xogħolijiet fuq daru ma kienux għadhom lesti. 

Mhux ta’ b’xejn li Xmun m’għandux ċans jirbaħ l-elezzjoni li ġejja. Qabel l-elezzjoni ħareġ b’skoss ħmerijiet bħal tal-bailout u biex in-nies jiddiskutu l-politiku għand il-growser; u issa jrid ibellgħaħilna li Mario Demarco kien se jħallas lil Sladden qisu mhux kulħadd jaf li ħallsu biex ma jinqabadx li dak ried jagħtih rigal. Read more…

Advertisements

Mr. Bailout!

March 26, 2016 Leave a comment

Armi flusek

It-talba mill-PN biex in-nies isellfuhom 10 000 ewro u jingħata imgħax ta’ 4% fuq medda t’għaxar snin żgur li hija waħda mill-akbar ċajtiet ta’ Simon Busuttil minn kemm ilu li laħaq kap tal-PN.

Bla dubju li din it-talba hija prova ċara ta’ kemm jinsab finanzjarment ħażin il-PN u prova ta’ kemm il-MPs Nazzjonalisti li stagħnew u qalgħu l-belli liri matul 25 sena jiffungaw u jerdgħu minn fuqna, huma tosti u verament jimpurtahom biss mill-poter.

Read more…

Governanza Xierqa!

March 21, 2016 Leave a comment

Meta tisma’ li nies bħal Ann Fenech ingħatat aktar minn nofs miljun f’konsulenzi mill-Airmalta, tibda tgħid x’wiċċ għandu Simon Busuttil joqgħod jippriedtka fuq il-korruzzjoni u l-good governance.

Li terda’ nofs miljun minn kumpanija qed tfalli mhijiex oxxenita’?

U għadna ma nafux kemm ingħataw konsulenzi minn kumpanija oħra li kienet mimlija dejn, l-Enemalta. Nafu li l-Prim Korrott li kien iħawwad u jgerfexx kemm jiflaħ fix-xiri taż-żejt spiċċa protett minn Lawrence Gonzi għax ingħata maħfra biex jiġġakbina lil ħaddieħor u spiċċa kompla jigdeb kemm jiflaħ, u sa sentejn wara ftit li xejn inqabdu nies.

Read more…

Il-KILBA GĦALL-POTER

March 18, 2016 2 comments
Spiji

Il-PL ħalla wisq spiji jiġġenerew mas-saqajn!

Jien inħoss li l-PL wettaq ħafna żbalji meta kellu vantaġġ tant kbir ta’ voti, u dawn liż-żbalji kebbsu l-kilba li hemm moħbija f’moħħ l-MPs Nazzjonalisti li ma’ jistgħux isibu posizzjoni komda fuq is-siġġu ta’ l-Opposizzjoni għaliex iqisu li huma l-partit li għandu postu naturali fil-gvern.

Minħabba d-DNA superjuri li jgħidu li għandhom, dawn l-MPs u ndividwi Nazzjonalisti, iħossu li għandhom jirrenjaw fuq kulħadd bħaż-żmien ir-rejiet u l-irġejjen fejn ċerta familji kienu nobbli u għalhekk iqisu rwieħhom ferm aħjar minn ħaddieħor u għandhom jikkmandaw lil kulħadd.

Read more…

Wicchom bla zejt!

November 28, 2013 Leave a comment
Image

Ghad-divorzju biss kellu kuxjenza Tonio Fenech!

Ilna ftit ma nkellmukhom għax iddecidejna nagħtu cans lill-gvern il-ġdid isib saqajh u fuq ħafna affarijiet inħossu li sejjer tajjeb. L-unika zewġ setturi li sejjer zmerc huma fil-bini u l-kostruzzjoni fejn qed jagħti lill-kuntratturi dak li jridu u l-kaċċatturi li tant dejqu lil kulħadd li spiċċaw iġiegħelu n-nies jiffirmaw petizzjoni għal referendum kontrihom.

Nispera li ma nibqgħux nara bini bl-addoċċ tiela’ f’postijiet fejn s’issa ftit li xejn kien hemm bini. Il-binja fil-Mistra tfisser li dan il-gvern se jaqbad it-triq li jibni n-naħa tat-tramuntana ta’ Malta li s’issa baqgħet mingħajr daqshekk bini ikrah? Jew se niftħu xi bieb għall-bini tal-pajjiz li kien fetħu n-Nazzjonalisti?

Minn naħa tal-PN, ma nafx kif nies bħal Simon Busuttil, Beppe Fenech Adami, Tonio Fenech u Jason Azzopardi ma jmorrux jinħbew għax vera m’għandhom zejt f’wicchom.

Smajtuha tal-Good Causes Fund?

Peress li ħadd ma kien jaf li dan in-Nazzjonalisti dejjem uzawh biex jagħtu l-flus lil min jaqblilhom għall-għanijiet politici u Fenech qal li għandu kuxjenza safja dwar il-fatt li nstab li dan il-fond tmexxa bit-tbazwir u taħwid liema bħalu u li ntefqu l-flus kollha tas-sena d-dieħla biex jagħtu l-flus qabel l-elezzjoni.

Nazzarda ngħid li dan Fenech bla kuxjenza. Ma ra xejn ħazin meta mar jara l-Arsenal fuq l-ajruplan ta’ zewġ kapurjuni sħabu, ma ra xejn ħazin li jħaddem seftura bla VAT, ma ra xejn ħazin talli tawh arloġġ bħala apprezzament (s’issa bqajna ma nafux għaliex) … insomma … l-unika darba li missitu l-kuxjenza u qabad jibki kien fiz-zmien id-divorzju meta ħass għall-ugiegħ li kien qed isir lill-Madonna.

L-akbar ipokrita li hemm fil-Kabinett Nazzjonalist!

Lanqas Jason Azzopardi ma ra’ xejn ħazin li ta’ mijiet t’encroachments ezatt qabel l-elezzjoni lil ħafna sħabu nkluz Ernest Tonna li tarah għaddej triq ir-repubblika tistħajlu xi kapo Mafjuz imdawwar bil-lgħaqa tiegħu.

Dawn in-nies ma jafux li mhumiex emmnuti u li aktar ma jicħdu aktar jikkonvincuna kemm mexxew b’korruzzjoni u nepotizmu li bih qalgħu l-akbar telfa elettorali fl-istorja tal-partiti politici f’Malta?

Skond il-PN il-Laburisti huma nferjuri għan-Nazzjonalisti!

June 9, 2013 3 comments
daphne kerha

Dil-kruha l-ħin kollu tinsisti li l-Laburisti la għandhom dritt jiggvernaw u lanqas ikunu f’postijiet tat-tmexxija għax huma nferjuri għan-Nazzjonalisti u dawn fil-parlament qed juru li jaqblu magħha!

Kont qed naqra ntervista ma’  Carmelo Mifsud Bonnici, il-qassatu ta’ Ministru li gab il-qrati Maltin u s-sistema korrettiva Maltija f’xifer kollass, u dan tkellem qisu għamel xi suċċess kbir bħala Ministru; u l-attitudni tiegħu tispjega r-raġuni ewlenija li l-PN sar partit patetiku u jekk jibqa’ sejjer hekk, isir partit li ma tistax tieħdu bis-serjeta’.

Immaġinaw persuna li għamlet ħazin u kulħadd qed jgħidilha li għamlet ħazin, ħlief niesha li ma jistgħux jammettu li l-qarib tagħhom għamel ħazin għax moħħhom maħsul bil-ħlewwa li dan dejjem wera lejhom għax huma qrabatu. Dan qisu l-PN bħalissa li dawk li stanew u ffoxxnaw minn fuqu baqgħu jgħidulu li għamel tajjeb u għalhekk dan il-partit baqa’ ma jistax jiblagħha li l-poplu ħeles minnu għax xebbgħu.

Read more…

Il-Qahba milli jkollha jtik!

February 3, 2012 Leave a comment

Charlo Bonnici bħal Joe Saliba huwa ħabib kbir ta' kuntrattur.

Qawl Malti kemmxejn vulgari jgħid li l-qaħba milli jkollha jtik. Min hu aktar pulit jgħid li l-ispiżjar milli jkollu jtik. Ngħidu għalina nippreferu l-ewwel verżjoni għax għallinqas qaħba tagħtik xi ħaġa li forsi tista’ tieħu gost biha, imma l-ispiżjar jagħtik il-mediċini u l-pilloli għax ikollok xi ħaġa ħażina.

Read more…

%d bloggers like this: