Archive

Posts Tagged ‘Ann Fenech’

Mr. Bailout!

March 26, 2016 Leave a comment

Armi flusek

It-talba mill-PN biex in-nies isellfuhom 10 000 ewro u jingħata imgħax ta’ 4% fuq medda t’għaxar snin żgur li hija waħda mill-akbar ċajtiet ta’ Simon Busuttil minn kemm ilu li laħaq kap tal-PN.

Bla dubju li din it-talba hija prova ċara ta’ kemm jinsab finanzjarment ħażin il-PN u prova ta’ kemm il-MPs Nazzjonalisti li stagħnew u qalgħu l-belli liri matul 25 sena jiffungaw u jerdgħu minn fuqna, huma tosti u verament jimpurtahom biss mill-poter.

Read more…

Advertisements

Governanza Xierqa!

March 21, 2016 Leave a comment

Meta tisma’ li nies bħal Ann Fenech ingħatat aktar minn nofs miljun f’konsulenzi mill-Airmalta, tibda tgħid x’wiċċ għandu Simon Busuttil joqgħod jippriedtka fuq il-korruzzjoni u l-good governance.

Li terda’ nofs miljun minn kumpanija qed tfalli mhijiex oxxenita’?

U għadna ma nafux kemm ingħataw konsulenzi minn kumpanija oħra li kienet mimlija dejn, l-Enemalta. Nafu li l-Prim Korrott li kien iħawwad u jgerfexx kemm jiflaħ fix-xiri taż-żejt spiċċa protett minn Lawrence Gonzi għax ingħata maħfra biex jiġġakbina lil ħaddieħor u spiċċa kompla jigdeb kemm jiflaħ, u sa sentejn wara ftit li xejn inqabdu nies.

Read more…

IL-PN u l-Korruzzjoni

March 4, 2016 Leave a comment
Corruption

Il-PN iridu jitkellmu fuq il-korruzzjoni?

Il-politiċi tal-Partit Nazzjonalista huma tassew nies ipokriti u ma jafux jistħu. Wara li redgħu u ffungaw kemm felħu minn fuq dahar il-pajjiż, iridu jagħmlu protesta kontra l-korruzzjoni. Forsi ftit minnhom inqabbdu jieħdu sehem f’korruzzjoni proprja għaliex mhemmx dubju li jafu jgħattu xturhom sew, iżda n-nuqqas t’etika li mmarkat it-tmexxija Nazzjonalista matul il-leġislaturi tagħhom, l-aktar fl-aħħar ħamsin għandha tħammar wiċċ anke lill-aktar persuna li għandha wiċċa nfurrat f’Malta.

Read more…

Skond il-PN il-Laburisti huma nferjuri għan-Nazzjonalisti!

June 9, 2013 3 comments
daphne kerha

Dil-kruha l-ħin kollu tinsisti li l-Laburisti la għandhom dritt jiggvernaw u lanqas ikunu f’postijiet tat-tmexxija għax huma nferjuri għan-Nazzjonalisti u dawn fil-parlament qed juru li jaqblu magħha!

Kont qed naqra ntervista ma’  Carmelo Mifsud Bonnici, il-qassatu ta’ Ministru li gab il-qrati Maltin u s-sistema korrettiva Maltija f’xifer kollass, u dan tkellem qisu għamel xi suċċess kbir bħala Ministru; u l-attitudni tiegħu tispjega r-raġuni ewlenija li l-PN sar partit patetiku u jekk jibqa’ sejjer hekk, isir partit li ma tistax tieħdu bis-serjeta’.

Immaġinaw persuna li għamlet ħazin u kulħadd qed jgħidilha li għamlet ħazin, ħlief niesha li ma jistgħux jammettu li l-qarib tagħhom għamel ħazin għax moħħhom maħsul bil-ħlewwa li dan dejjem wera lejhom għax huma qrabatu. Dan qisu l-PN bħalissa li dawk li stanew u ffoxxnaw minn fuqu baqgħu jgħidulu li għamel tajjeb u għalhekk dan il-partit baqa’ ma jistax jiblagħha li l-poplu ħeles minnu għax xebbgħu.

Read more…

Ann Fenech … L-ewwel trid titgħallem tirrispetta l-poplu li trid mingħandu!

June 7, 2013 3 comments

Ann Fenech

Ara kif xi ħadd jista’ jemmen li Ann Fenech hija mparzjali. Anke l-fatt li n-Nazzjonalisti baqgħu jinsistu li l-Bord li analiza t-telfa huwa mparzjali juri li dawn għadhom lanqas biss joħolmu l-bidla ta’ kif jaħsbuha.

Imkien fir-rapport ma semmgħu li raġuni ewlenija għalfejn abbandunahom il-poplu hi li l-abjad iridu jsejħulu iswed. Ejja nieħdu din ta’ l-ekonomija li l-ħin kollu sejrin kemm marru tajjeb. Tiftakru kif dawn in-Nazzjonalisti fil-baġit tal-2012 spiċċaw kellhom ineħħu 40 miljun minnu? Tiftakru kif dawn l-aħħar ħames snin kull previzjoni li għamel Tonio Fenech dwar id-deficit kienet zbaljata? Tiftakru b’kemm zdied id-dejn f’ħames snin?

B’tlett biljun ewro!

Read more…

%d bloggers like this: