Home > Opinion > Mela l-Laburisti se jibqgħu jissawtu?

Mela l-Laburisti se jibqgħu jissawtu?

whipping_post_550Dan is-sit qiegħed għad-disposizzjoni tal-Laburisti muġugħin li l-Partit insihom kompletament.

Il-Mazzun m’għandu l-ebda aġenda ħlief li tirrenja s-sewwa bħalma għamel meta bbakkja b’saħħa kbira d-Divorzju u l-Unjoni Ċivili.

In-nies li jieħdu ħsieb dan is-sit għandhom il-ħajja tagħhom, izda l-inġustizzji, u d-doppja faccia ma jifilħuhomx. Lanqas jistgħu joqgħodu kwieti jaraw kif Joseph Muscat uza l-Laburisti u issa, għajr għall-ftit laqa’, rema l-maġġoranza tagħhom.

Aħna mux qed naqbzu għal dawk li kif tela’ l-Labour ħasbu li jistgħu jagħmlu li jridu u jgħaffġu fuq kulħadd, izda għal dawk il-Laburisti li għamlu 25 sena jaqilgħu ġo rashom u baqgħu mingħajr ġustizzja, meta Nazzjonalisti li sa sentejn ilu kellhom ħdura kbira lejn il-Laburisti, ittellgħu s-sema, ngħataw postijiet tajbin u pagi m’għola s-sema.

Għalhekk Joseph Muscat qed juri li lil-Laburisti ġenwini jafhom biss sakemm jista’ juzahom u juza l-vot tagħhom, imbagħad wara ma jafhomx.

Dan mhux aġir serju ta’ Prim Ministru!

U aħna tal-Mazzun qatt ma bzajna nitkellmu kontra l-inġustizzji u mhux se nibdew issa għax tela’ l-Labour!

Advertisements
 1. Bavaria
  September 9, 2014 at 10:25 am

  Nabqel assolutament ahna ivvutajna ghax ridna bidla. Bidla fil governanza ta korruzzjoni li fniet il pajjiz u sfortunatament Joseph & Co qed jaghmlu aghar minn nazzjonalisti. Hallew nies fil poter li tant ghamlulu hsara l pajjiz bil hzunija taghhom u dannu tal haddiem li qed ihallas it taxxi biex igawdu huma biss.

 2. hamruniz
  September 10, 2014 at 2:24 pm

  Niskanta! Kif in-Nazzjonalisti kapaċi juru ħdura kbira lejn tal-Lejber?! Minn meta l-puliti aspiranti esprimew sentimenti normalment komuni fost il-ħamalli?
  Bavaria, Joseph u l-kumpanija qegħdin jagħmlu agħar minn Nazzjonalisti?! Jekk dan hu minnu, mela veru li Malta tinsab bejn ‘ġebla u blata’. Forsi Malta jeħtieġ ikollha t-tielet Partit biex intaffu dan id-dualiżmu – imma mingħajr garanziji għax fil-pulitka il-garanziji ma jiswewx aktar mill-karta fejn huma stampati.
  Fi żmieni Malta l-familji kienu kbar u konna ngħixu. Il-familji naqqsu n-numru imma l-popolazzjoni kompliet tikber. Malta, fost il-pajjiżi tad-dinja, għandha bżonn it-tnaqqis tan-nies. L-ironija hi li biex Malta iżżomm l-identita’ tagħha f’kull qasam jeħiġilha tkattar aktar nies għax issa qiegħda tikkompeti (u mhux Malta biss). Tkun meħtieġa l-kooperazzjoni tal-poplu imma aktar probabbli li naraw qżieqeż itiru fl-arja.

 3. anthony attard
  September 10, 2014 at 10:20 pm

  issa ja laburisti imkissrin bhali u imwegga u ghadhni ma saritx gusstizja mieghi issa meta tigi lelezzjoni morru ivutaw gas down bhal ma ghamilna .issa mhemx cans li nivvota iktar jiena ga bdejtminn ta lewropa mhux hekk tighd u jiena gabuni paga wahda lanqas taghwni il partime wara li lohrajt ghamluli balla bsaten fir roti issa morru ivvutaw grazzi ghal gvern laburista talli irmini warabni u bezaqni wiehed aqwa mill liehor qeghdin intelghu fil gvern

  • Bavaria
   September 11, 2014 at 12:58 pm

   Anthony jien tlift xoghli kif tela l gvern laburista ghax dejjem appoggjani ghal snin twal. Wara snin nahdem biex rajt gvern laburista kif gejt bla xoghol bieb maghluqa sibt. Ghamilt xhur infittex xoghol u grazzi ghal kuntati li kelli ghax hadd ma gheni. Issa la ma jafunix issa mghandhomx ghalfejn ikunu jafuni elezzjoni ohra

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: