Home > News > Wicchom bla zejt!

Wicchom bla zejt!

Image

Ghad-divorzju biss kellu kuxjenza Tonio Fenech!

Ilna ftit ma nkellmukhom għax iddecidejna nagħtu cans lill-gvern il-ġdid isib saqajh u fuq ħafna affarijiet inħossu li sejjer tajjeb. L-unika zewġ setturi li sejjer zmerc huma fil-bini u l-kostruzzjoni fejn qed jagħti lill-kuntratturi dak li jridu u l-kaċċatturi li tant dejqu lil kulħadd li spiċċaw iġiegħelu n-nies jiffirmaw petizzjoni għal referendum kontrihom.

Nispera li ma nibqgħux nara bini bl-addoċċ tiela’ f’postijiet fejn s’issa ftit li xejn kien hemm bini. Il-binja fil-Mistra tfisser li dan il-gvern se jaqbad it-triq li jibni n-naħa tat-tramuntana ta’ Malta li s’issa baqgħet mingħajr daqshekk bini ikrah? Jew se niftħu xi bieb għall-bini tal-pajjiz li kien fetħu n-Nazzjonalisti?

Minn naħa tal-PN, ma nafx kif nies bħal Simon Busuttil, Beppe Fenech Adami, Tonio Fenech u Jason Azzopardi ma jmorrux jinħbew għax vera m’għandhom zejt f’wicchom.

Smajtuha tal-Good Causes Fund?

Peress li ħadd ma kien jaf li dan in-Nazzjonalisti dejjem uzawh biex jagħtu l-flus lil min jaqblilhom għall-għanijiet politici u Fenech qal li għandu kuxjenza safja dwar il-fatt li nstab li dan il-fond tmexxa bit-tbazwir u taħwid liema bħalu u li ntefqu l-flus kollha tas-sena d-dieħla biex jagħtu l-flus qabel l-elezzjoni.

Nazzarda ngħid li dan Fenech bla kuxjenza. Ma ra xejn ħazin meta mar jara l-Arsenal fuq l-ajruplan ta’ zewġ kapurjuni sħabu, ma ra xejn ħazin li jħaddem seftura bla VAT, ma ra xejn ħazin talli tawh arloġġ bħala apprezzament (s’issa bqajna ma nafux għaliex) … insomma … l-unika darba li missitu l-kuxjenza u qabad jibki kien fiz-zmien id-divorzju meta ħass għall-ugiegħ li kien qed isir lill-Madonna.

L-akbar ipokrita li hemm fil-Kabinett Nazzjonalist!

Lanqas Jason Azzopardi ma ra’ xejn ħazin li ta’ mijiet t’encroachments ezatt qabel l-elezzjoni lil ħafna sħabu nkluz Ernest Tonna li tarah għaddej triq ir-repubblika tistħajlu xi kapo Mafjuz imdawwar bil-lgħaqa tiegħu.

Dawn in-nies ma jafux li mhumiex emmnuti u li aktar ma jicħdu aktar jikkonvincuna kemm mexxew b’korruzzjoni u nepotizmu li bih qalgħu l-akbar telfa elettorali fl-istorja tal-partiti politici f’Malta?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: