Home > Features, Opinion > 23 Sena Ilu – Ara x’ghamlu l-Anġli tal-Paċi

23 Sena Ilu – Ara x’ghamlu l-Anġli tal-Paċi

Gonzipn u sħabu dejjem jilgħabuha tal-vittmi, imma ara x'għamlu l-SAG ta' Louis Galea u Austin Gatt 23 sena ilu lill-miġemgħa kwieta li kienet qed tieħu gost tara r-regatta.

B’ringrazzjament lill-paġna Taste Your Own Medicine – http://www.tasteyom.com/blog-articles/295-regatta-jum-il-helsien.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+tasteyom+%28Taste+Your+Own+Medicine%29

Nhar il-Gimgha 31 ta’ Marzu 1989, fix-xatt ta’ bejn Bormla u l-Birgu kienet qed issehh ir-Regatta Tradizzjonali.  Bejn is-1 u s-2 ta’ wara nofsinhar feggu privates specjali tal-SAG minghajr hadd mill-kapijiet tal-pulizija jew suldati ma talab ghalihom.  Birgu, l-Isla u Bormla qasmu l-unuri tar-rebh, ir-Regatta spiccat u kulhadd kien sejjer lejn id-dar.

F’hin minnhom, zewg partitarji dehru jitlewmu u l-pulizija ikkalmaw is-sitwazzjoni minnufih. Izda minghajr ebda theddida ta’ eskalazzjoni ta’ din il-bicca glieda, l-SAG hargu, kif jghidu l-inglizi hargu mix-xarabanks “charging at will” fuq il-folla tan-nies minghajr ebda skruplu, konsiderazzjoni u rispett. Irgiel, tfal, nisa, xjuh u minn kollox waqghu vittmi tal-assalt ta’ dawn il-kodardi u bla demm.

L-iskwadra tal-SAG deheret li ma kienitx ittrenjata sew sabiex topera fil-folol tant hu hekk li, jew ghax bdew jibzghu ghal xawwathom, jew inkella grazzi ghal hdura li kellhom fuqhom, bdew anki jattakkaw lil pulizija li kienu prezenti. Fil-fatt, madwar nofs tuzzana pulizija kellhom jittiehdu l-isptar ghall-kura.

Dawn in-Nazzjonalisti primi tefghu xejn anqas minn 1,000 (ELF) pellet ta’ Gass tad-Dmigh fuq in-nies, bl-addocc. Ghexieren ta’ nies spiccaw fil-klinici tal-Gvern u l-isptar. Hawn taht tistghu taraw b’ghajnejkom ritratti mehuda dakinhar waqt dan l-attakk KODARD minn xejn hlief ftit nies li hafna minnhom qed imeximxuha minn fuq dahrna f’xi dipartiment tal-gvern, ma xi ministru, jew inkella ipappuha mill-kuntratti li jtihom dan il-gvern.

Advertisements
  1. il kukla
    July 15, 2012 at 2:39 pm

    dak il vedio kont gbitu jien min naha tal macina bdejt nigbed ma kontx naf xqed naghmel bir riha ta gas

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: