Home > News > Average gross annual salary is €15,013 – report – timesofmalta.com

Average gross annual salary is €15,013 – report – timesofmalta.com

Average gross annual salary is €15,013 – report – timesofmalta.com.

Nota tal-Mazzun: Mela ħa nagħmlu somma sempliċi: €500 x 52 = €26,000. Jiġifieri ż-żjieda li taw lilhom infushom il-Prim Ministru Gonzi u l-Kabinett tiegħu fl-aħħar 4 snin minn wara dahar kulħadd tiġi iktar mill-paga medja tal-Maltin. Iż-żjieda biss tiġi €11,000 iktar u m’aħniex inqisu l-paga propja. Jafu jistħu dawn in-nies?

Categories: News Tags: , , ,
  1. Joseph Cardona
    March 27, 2012 at 3:30 am

    L-NSO jagħmlu eżerċizzji ta’ ‘fill in the blanks’, basta jippubblikaw il-figuri. Min għandu għajnejn biex jara ħalli jara. MHUX korrett li jaslu għall-figura ta’ €15k fis-sena. U medja xi tfisser? Għandhom jintużaw metodi aċċettabbli xjentifikament.

    Ħaġ’oħra li laqtitni hi l-figura għolja ta’ żgħażagħ ifittxi x-xogħol. Dan se jaggrava l-GDP u l-ippjanar fil-pensjonijiet. Fejnhu x-xogħol li jrendi? Ħafna maniġers fuq maniġers, diretturi fuq diretturi, konsulenti fuq konsulenti b’salarji u ‘fringe benefits’ esaġerati li naħseb lanqas ġol-USA ma nsibuhom. Li jidher ċar hi l-emorroġija finanzjarja – XEJN AKTAR! Għalhekk l-aljenazzjoni u l-meżmeriżmu.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: