Home > News, Opinion > Joe ‘Peppi’ Azzopardi coached JPO before 2008 elections | MaltaToday

Joe ‘Peppi’ Azzopardi coached JPO before 2008 elections | MaltaToday

Joe ‘Peppi’ Azzopardi coached JPO before 2008 elections | MaltaToday.

Nota tal-Mazzun: Biex tiskonġra trid tkun pur Sur Azzopardi.

L-akbar hbieb ta’  Peppi huma Dun Peter, Dun Joe Borg u Joe Saliba li jiftahar li Peppi hajru biex jidhol l-Universita’, izda mhux se nistghagbu li Saliba mar jigri fuqu biex jikkowcja lil Pullicino Orlando.

Ghall-kritika li hu bhala xandar ma kellux ikun daqshekk attiv fil-qalba tal-PN, hu wiegeb li ghen habib fil-bzonn li kien qed jigi vittimizzat. Possibli Pullicino Orlando kien qed jigi vittimizzat mhux Alfred Sant li kien qed jikxef il-hnizrija? Peppi jrid jikkonvincina li l-PN qalulu biex jikkowccja lil Pullicino Orlando ghax miskin kien vittma jew biex idawru spin kontra Alfred Sant u johorguh ta’ giddieb halli jigri dak li gara u l-PN jirbah l-elezzjoni? Wara kollox, Peppi kellu x’jitlef kieku tela’ l-Labour.

Ma’ dan iridu nzidu li Peppi ilhom li tilef il-kredibilita’ kollu meta minn kien jintrabat bil-ktajjen ma’ Kastilja, l-eroj tieghu kien Che Guevara u kien jiftahar ma’ kulhadd li hu Komunist.

Issa sar Kapitalist kbir lest li jaghmel kollox biex jghin lill-gvern Nazzjonalista jirbah l-elezzjoni biex ikompli jimpala’ l-liri mill-PBS immexxi minn zewg hbieb ohra tieghu Anton Attard u Natalino Fenech.

Minkejja li fil-programm tieghu Peppi jaghmilha tal-bilanzjat, ahna nqisuh aghar minn Lou Bondi ghax ghallinqas dak onest bizzejjed li jghid li hu Nazzjonalist, izda Peppi dizonest u jipprova jqarraq, l-aqwa li jigbed aktar udjenzi lejn il-programm u b’finezza liema bhala jdawwar in-nies kontra l-Labour.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: