Home > Opinion > Saviour Balzan’s videoblog

Saviour Balzan’s videoblog

MaltaToday Managing Editor Saviour Balzan talks about the Church sex abuse victims and their call for a financial compensation.

</object>

Advertisements
  1. September 29, 2011 at 8:49 am

    I have already put forward my views on this scandalous affair. I have also given my fair comments on the Church’s erratic behaviour to the questionnaire relating to the Church. What I can add is that all this is just helping the Maltese to break away with the Church. The much quoted statement that Christ and the Church are ONE, based on the fact that the Church was founded by Christ, doesn’t hold water any more. The responsibility lies with the so-called shepherds. They have to care for their flocks by leading a disciplined yet altruistic life. The RCC direly needs a revival and rehabilitation. Preaching one thing and acting differently undermines belief in this institution, and it would be very difficult to rebuild what has been demolished.

  2. il-vopa
    September 29, 2011 at 4:17 pm

    Inthom tan-new labour kollox jodd ghalikhom basta terbhu l’elezzjoni. Dan Saviour Balzan zbukkat prim, xebgha jirremmti u jivomtha fuq il-Labour u sa ftit ilu kien jaghmel hsara kbira lill Labour. Issa ma jimpurtax ghax habib ta Wenzu Mintoff u Toni Abela zewg zbukkati ohra li qed jghinu lill Labour jinza kull identita xellugija li kellu u bdew idoqqu id-diska neo-liberali ta Joe, sorry Joseph Muscat a skapitu ta kull hadd specjalment ta dawk li ghalkemm jahdmu ma jaqlawx bizzejjed biex jghixu. Biss jiskantani hafna il-fatt li dan Saviour hu habib hafna ta John Dalli, ex-ministru nazjonalista u kummissarju tal eu, li in nazzjonalisti nehhewh minn ministru minnhabba il-korruzzjoni u li in-New Labour sab il-kuragg li jtih programm ta aktar minn satejn fuq is-Super One jonfoh lillu innifsu u il- passat (nazzjonalist) tieghu, nistaqsi jien ghaliex. Forsi ghax minn hal-Qormi u ghandu hafna hbieb minn dan il rahal tal hobs u nbid fil-PL, jew ghax habib ta Salvu u hawn minn jghid li hu share holder fil Malta Today, u habib ta’ Wenzu u Toni. Ma nafx x’nabghad naghamel inhossni naqra konfuz. Siehbi kien jghid “hbieb tal-hbieb”, forsi infettat issa il-partit ta Joseph Muscat.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: