Home > News > Malta u l-Libja matul is-snin: Malta tqabbel fejn jaqblilha?

Malta u l-Libja matul is-snin: Malta tqabbel fejn jaqblilha?

Muammar Gaddafi mal-Prim Ministru Malti Dom Mintoff fis-Snin 70.

Muammar Gaddafi mal-Prim Ministru Gonzi f'Novembru tal-2010.

Malta u l-Libja fl-2012?

Fil-jum li l-Gvern Malti għaraf lill-Kunsill Nazzjonali Tranżitorju tal-Libja bħala l-gvern leġittimu Libja, u r-ribelli daħlu f’Bab al Ażiżija fi Tripli, l-fortizza ta’ Gaddafi, aħna tal-Mazzun qed nippublikaw ftit ritratti biex inżommu kollox f’perspettiva. Malta dejjem qabblet fejn jaqblilha, hux hekk? Jew le?

Advertisements
Categories: News Tags: , , , , , ,
 1. GiovDeMartino
  August 24, 2011 at 3:27 pm

  Mhux kulhadd iqabbel fejn jaqbillu? P.E fi zmien ir-regim socjalista ilkoll nafu kif kienu stmati l-unions tac-cekcik u kif kienet thares lejhom il-GWU. Araw illum dawn l-istess unions tac-cekcik kemm tfahharhom l-oppozizzjoni laburista u kemm solidarjeta turi maghhom il-GWU. Ghalhekk l-ixkubetta fiha l-grillu.

 2. August 24, 2011 at 11:33 pm

  Naghmlu mhatra li kieku llum hawn gvern Laburista u l-unjons tac-cekcik qed jikkritikaw lilu, min jaf xi tfahharhom?

 3. il-vopa
  August 25, 2011 at 12:44 pm

  Inthom tan New Labour basta titfaw it tajn fuq Mintoff. Ir-revuluzzjoni kienet valida meta bdiet fil-Libja kien Qaddafi li bidilha u ghamilha dittatura personali bi prezz kbir wisq ghal Libjani. Ahna doqnieh lill Gaddafi meta attakalna ir-rigs taz zejt u hassejnieh ukoll meta il-Libjani saru hbieb tan Nazzjonalisti ghax kien jaqblilhom. Ghax ma tajdhux li il-Labour kien maqsum fuq il-kwistjoni tal-Libja u bhal kollox ma kellkhomx il-guts li tiehdu pozzizjoni ghax kien hemm minn fostkhom li ma riedx lill Gaddafi jitlef il poter. Il-Partit Laburista sar qisu il-qalziet ta taht tar regina jitla u jinzel mal kmand tal opportunizmu.

  • August 25, 2011 at 1:31 pm

   Jekk qed nifhem sew qed tghajjar lill-Labour partit opportunist. Trid idahhak siehbi! Allura l-PN x’inhu?

   • zorro iz-zejtuni
    August 25, 2011 at 5:59 pm

    Jien iktar nahseb li qahba ried jghid siehbna.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: