Home > News, Opinion > Vatican official intervened to speed up sex abuse probe

Vatican official intervened to speed up sex abuse probe

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110807/local/Vatican-official-intervened-to-speed-up-sex-abuse-probe.379055gh

Id-divorzju tahom f’ghajnhom, izda ghajnhom ghalquha ghall-hnizrijiet li kienu qed jaghmlu fid-djar tal-Knisja. Ruxxmata qassisin pedofili min jaf kemm werzqu minn fuq il-pulptu biex nghixu hajja ahjar; min jaf kemm ghajtu li se mmorru l-infern u min jaf kemm tawna penitenzi ghax imorru nqerru ghandhom.

Uhud mill-vittmi tal-kaz tal-pedofilija kienu ilhom ghaxar snin jirrapportaw xi gralhom, izda l-Knisja baqghet siekta, tahbi l-fatti u taqbez ghal mostri li ffestiggjaw fuq innocenti msejkna li ma kellhom lil hadd jaqbez ghalihom. Li tweggha lil xi hadd hija kerha, izda li tweggha u tkisser lil min mhux kapaci jiddefendi ruhu hija oxxenita’.

U l-Knisja l-ewwel kissret il-kredibilita’ taghha fir-referendum tad-divorzju u issa kompliet tgharrqu bil-mod kif hbiet il-fatti u hadet hsieb lil nies taghha, anke meta dawn kienu kriminali moqzieza.

U x’ghad fadal x’jinkixef ghadna ma nafux!

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: