Home > News > L-ikbar reddiegħ fil-Parlament jikxef lil sħabu!?

L-ikbar reddiegħ fil-Parlament jikxef lil sħabu!?

Ezatt bhat-tfal ghamel il-kugin tal-Prim. Qabad u gaza lil shabu! Kemm hu lejali lejn shabu hux?

Absence from Parliament: Other MPs ‘just clock in and leave’ – Stephen Spiteri – timesofmalta.com.

Ezatt bhat-tfal ghamel it-tabib Stephen Spiteri!

Minflok ma skuza ruhu talli qed jiehu flus il-poplu ghalxejn, qabad u kixef lil shabu li skond hu qed jaghmlu aghar minnu.

Il-lejalta’ wahda mis-strong points ta’ din il-legislatura ta’ Gonzi. Kulhadd jixli u jugza lil haddiehor; u kulhadd ihares wara dahru biex jara jekk hux gej xi hadd ghalih b’xi stallett.

Ara vera kabinet maghqud ghandu Laurence Gonzi!

Advertisements
Categories: News Tags: , , , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: