Home > News > Il-Knisja tagħti KWART TA’ MILJUN ewro lill-Moviment LE għad-divorzju?

Il-Knisja tagħti KWART TA’ MILJUN ewro lill-Moviment LE għad-divorzju?

Mela l-Knisja toqghod tigbor u minflok taghti l-flus lil min vera ghandu bzonn, tisparpaljahom fuq il-kampanja kontra d-divorzju!

Immaginaw b’kwart ta’ miljun ewro kemm setghet tghin aktar nies u kemm setghet tghin biex isahhah familji!

Ahna tal-Mazzun mill-bidu konna ghedna li z-Zwieg Bla Divorzju hija maghmula minn nies maghzula apposta biex jibnu l-pont bejn il-Knisja u l-PN u ghalhekk minkejja li l-kampanja taghhom kellha l-backing tal-Knisja u tal-PN, xorta falliet.

In-nies m’emmnux lil Galea Salamone jghid li huma sekulari u m’emmnux lil Andre Camilleri li m’ghandhom rabtiet ma’ hadd. Anzi ppruvaw iqarrqu ghax b’xejn ma riedu jghidu minn fejn kienu qed igibu l-flus biex jibghatu daqstant materjal pubblicitarju bieb bieb.

Liz-zball kbir tal-Knisja, PN u Zwieg Bla Divorzju kien li m’indunawx li n-nies raw dan ir-referendum hafna aktar importanti minn sempliciment ratifikazzjoni tad-divorzju.

Rawh bhala mezz kif inehhu l-kontroll zejjed tal-forzi konservattivi u rebha tal-hsieb sekulari.

Advertisements
Categories: News Tags: , , , , ,
  1. June 7, 2011 at 12:10 pm

    Hekk hu. Dan ma kienx divorzju biss, kienet ġlieda kontra l-konservazzjonaliżmu assurd ta dal-pajjiż.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: