Home > News > Marie-Louise Coleiro Preca to stand down – timesofmalta.com

Marie-Louise Coleiro Preca to stand down – timesofmalta.com

Marie-Louise Coleiro Preca to stand down – timesofmalta.com.

Nota tal-Mazzun: It-titlu li ghazlet it-Times mhux car ghaliex fir-relta’ Marie-Louise Coleiro Preca mhix ha tirrizenja imma mhux se tohrog bhala kandidata ghall-elezzjoni generali jmiss. Ahna ma rridux li l-Onorevoli Coleiro Preca ma tohrogx ghall-elezzjoni imma li tirrizenja mill-Parlament il-mument li tastjeni fil-votazzjoni dwar il-ligi tad-divorzju ghax bl-astensjoni taghha ma tkunx qed twettaq ir-rieda tal-poplu kif espressa fir-referendum.

Advertisements
Categories: News Tags: , , , ,
  1. June 2, 2011 at 6:22 pm

    Jiddispjacini ghal Marie-Louise. Ili nafha daqs kemm ilha attiva fil-politika. Kont maghha meta bdiet u bqajt insegwiha bi pjacir kbir. Hija persuna li ghandha hafna x’taghti…u meta taghti taghti bil-qalb u senza ‘nteressi. Ghalkemm ma naqbel xejn mal-posizzjoni li hadet dwar id-divorzju nahseb li qed tizbalja. Bhalissa waslet vicin il-quccata tal-karriera politika taghha u dak li sejra taghmel ma jaghmilx sens. F’kull qasam li hadmet halliet toghma tajba. Nahseb li ghandha timxi fuq it-taghlim ta’ Kristu….u taghti lil-Cesri dak li hu ta’ Cesri u lil Alla dak li hu ta’ Alla! U misshom jisthu dawk li ipprovaw jaghmlulha l-hsara!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: