Home > Opinion > Id-drittijiet legittimi ta’ haddiehor – Fr Mark Montebello

Id-drittijiet legittimi ta’ haddiehor – Fr Mark Montebello

“In-nisrani hu fid-dmir li jhares, jiddefendi u jippromwovi mhux biss id-drittijiet legittimi tieghu nnifsu imma wkoll id-drittijiet legittimi ta’ haddiehor, anki meta ma jaqbilx maghhom. Minn hawn tintwera, ghall-anqas f’dan il-qasam, il-kobor tal-imhabba tieghu. In-nisrani ma jista’ qatt jghid li ma jinportahx jew m’ghandux x’jaqsam mal-harsien, id-difiza u l-promozzjoni tad-drittijiet ta’ haddiehor meta dawn ikunu legittimi u rispettuzi.

“L-imhabba ta’ Gesù tinsab f’kull moghdija. “F’dan qieghda l-imhabba,” jghid Gesù, “Mhux ghax intom habbejtu lili, imma ghax jien habbejt lilkom, u tajt hajti b’fidwa ghalikom.”

Kompli aqra l-kumplament ta’ l-artiklu ta’ Fr Mark Montebello fil-blog tieghu.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: