Home > News > Patri Mark Montebello ispirat mill-Mazzun

Patri Mark Montebello ispirat mill-Mazzun

Patri Mark Montebello jirrefi għall-Mazzun fil-blog tiegħu

Kien ta’ sodisfazzjon kbir għalina tal-Mazzun li meta dħalna fil-blog ta’ Patri Mark Montebello biex naqraw il-fehmiet tiegħu nsibu li fil-blog post tiegħu uża l-istampa ewlenija li qed nużaw aħna tal-Mazzun.

Aħna ma naqblux ma’ kull ma jgħid Patri Mark, pero’ għalina huwa xempju ta’ kif il-Knisja għandha tħares b’mod modern lejn id-dinja tal-lum. Kontroversjali kemm tridu, kieku l-Knisja kellha iktar ilħna bħal dawn (li ma jiġux fgati jew eżiljati l-Messiku), kieku l-Knisja Maltija llum mhix tattira l-għadab ta’ ħafna nies li jridu separazzjoni netta bejn Stat u Knisja u li jixtiequ Knisja moderna ta’ mħabba u wens u mhux Knisja ta’ theddid bl-Infern u d-dnub mejjet.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: