Home > News > Joanne Cassar loses transsexual marriage case – timesofmalta.com

Joanne Cassar loses transsexual marriage case – timesofmalta.com

Joanne Cassar loses transsexual marriage case – timesofmalta.com.

Nota tal-Mazzun: Filwaqt li ahna nuru simpatija mas-Sinjorina Cassar, irridu nghidu li din hija prova ohra li anke l-iStat Malti fadallu hafna biex ikun fuq l-istess livell ta’ Stati ohrajn Ewropej. Aqra sew dan l-artiklu u tifhem li l-problema mhix il-Qrati imma l-Ligi Maltija dwar iz-Zwieg! Biex tghaxxaqha ghandna Knisja u elementi fundamentalisti fi hdan l-iStat Malti stess li jridu jzommu lill-iStat Malti u lis-Socjeta’ Maltija maqbuda fis-Snin 60!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: